Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Femrat në TIK

Të premten, më datën 3 Tetor, u mbajt testi pranues për gjithsej 256 kandidate potenciale për tri kurse trajnimi të pershtatura nevojave të tregut si pjesë e projektit FIT (Female in IT) i implementuar nga Instituti për trajnim dhe zhvillim në kuadër të Kolegjit Amerikan në Kosovë. Projekti FIT, i cili është i mbështetur nga projekti EYE ka për qellim t’a frymëzoj pjesëmarrjen e grave në TIK. Në ketë fazë të projektit 50 kandidate do të startojnë me trajnime, ku do të jenë të ndara në tri profile: “ Desktop Support Technician” , “ System & Network Administrator” , dhe “ Software & Application Developers”.

Për më tepër, i gjithë aktiviteti derivon nga raporti i fundit “Analiza e Mungesës së Shkathtësive në sektorin e TIKut” të realizuar nga STIKK, i cili ka identifIkuar mungesën e shkathtësive, diskrepancën e përfaqësimit gjinor,, si dhe nevojën për t’a nxitur përfshirjen e grave në sektorin e TIK-ut.EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë