Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Nënshkrimi i marrëveshjes në mes të Zyres Zvicerane për Bashkëpunim dhe Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale

Përkrahja  formale për implementimin e projektit EYE në mes qeverisë Kosovare dhe Zvicerane u nënshkrua më 15 shkurt 2013, në mes të z. Nenad Rashiq , Ministër i Punës dhe Mirëqenies Sociale në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, dhe z. Christoph Lang, Zëvendës Drejtor në Zyrën Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë në emër të Qeverisë Zvicerane.

Pas ceremonisë së nënshkrimit, Ministri kishte një deklaratë të shkurtër në lidhje me rëndësinë e këtij projekti për të zbutur papunësinë e të rinjve në Kosovë. Përfaqësuesit e SCO-K gjithashtu prezantuan shkurtimisht mbështetjen e qeverisë Zvicerane për të zbutur papunësinë në Kosovë. Ceremonia e nënshkrimit u mbulua nga gazetarë të mediave elektronike dhe të shkruara që veprojnë në Kosovë.

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë