Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Universiteti i Prishtinës zhvillon komunikimin me punëdhënësit

Prishtinë  – 25 Tetor, 2013. Fakulteti i Inxhinierisë  Elektrike dhe Kompjuterike  (FIEK)  në kuadër të Universitetit të  Prishtinës “Hasan Prishtina”, organizuan takim një ditor për të diskutuar  modalitetet dhe eksperiencat në adoptimin e kurikulave sipas kërkesave të  punëdhënësve (privat dhe publik).

FIEK është  fakulteti i parë që ka krijuar “Bordin Industrial” në vitin 2005,  që  njëkohësisht ka paraqitur fillimin e dilaogut ndërmjet institucioneve të  edukimit dhe punëdhënësve në Kosovë.

Qëllimi i takimit ishte ndarja e përvojave të Rektoratit të  Universitetit të Prishtinës, përfaqësuesve nga zyra për zhvillim akademik,  anëtarët e bordit industrial, dhe përfaqësuesve të tjerë të fakultetit, në  mënyrë që të formalizojnë funksionimin e këtij bordi industrial.

Për këtë arsye, Profesori  Martin  Weiss, nga Shkolla e Shkencave Informatike, Universiteti i Pitsburg-ut në SHBA,  është ftuar për të paraqitur shembuj të bordeve të tilla nga Shtetet e  Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Bashkimit Evropian.

Prorektori i Universitetit të Prishtinës Z. Avdullah Alija shprehu  përkushtimin dhe interesin për të mbështetur këtë iniciativë në mënyrë që të  forcojë ndërveprimin dhe bashkëpunimin në mes të institucioneve akademike të  UP-së dhe sektorit privat. Kjo do të sigurojë që të diplomuarit që vijnë nga  Universiteti të përshtaten në të ardhshmen më mirë me kërkesën që vjen nga  industria, prioritet i cili është paraparë edhe në dokumentet strategjike të UP-së.

Ky takim u mbështet nga projekti EYE “Rritja e Punësimit për të  Rinj”, financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë.

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë