Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Ekipi i EYE

Markus Arbenz

Albina Berisha

Valbona Rraci

Menaxhere e Lartë e Intervenimit
valbona.rraci@helvetas.org
Connect on LinkedIn

Muamer Niksic

Menaxher i Monitorimit, Matjes së Rezultateve dhe Këshilltar Rajonal
muamer.niksic@helvetas.org
Connect on LinkedIn

Majlinda Rizvanolli

Lea Shllaku

Menaxhere e Lartë e Intervenimit
lea.shllaku@helvetas.org
Connect on LinkedIn

Vlora Kastrati

Zyrtare për Monitorim dhe Matje të Rezultateve
vlora.kastrati@helvetas.org
Connect on LinkedIn

Visar Rexha

Alim Halimi

Menaxher i Lartë i Intervenimit
alim.halimi@helvetas.org
Connect on LinkedIn

Niklaus Waldvogel

Fatlinda Mujko

Menaxhere e Fondit të Mundësive
fatlinda.mujko@helvetas.org
Connect on LinkedIn

Vladimir Živković

Këshilltar i Zhvillimit Gjithëpërfshirës
vladimir.zivkovic@helvetas.org
Connect on LinkedIn

Monika Uka

Gëzim Babalija

Zyrtar i Logjistikës
gezim.babalija@helvetas.org

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë