Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Projekti EYE dhe Scards nënshkruajnë marrëveshje bashkë-investimi

Sot më 9 dhjetor 2013 është nënshkruar një marrëveshje ndërmjet projektit  EYE dhe SCARDS për të ndihmuar në zhvillimin e stafit dhe trajnimin e  kapaciteteve të kompanisë private në Kosovë.

Intervenimi i  Projektit EYE synon të  sigurojë trajnim të specializuar dhe vende pune të qëndrueshme për  profesionistët e rinj kosovarë brenda kompanisë Scards dhe sektorin e TIK-ut,  duke bërë të mundur përfituesit për të fituar aftësi që deri tani janë me trendët  e tregut ndërkombëtar. Inovacioni i SCARDS-it, kapacitetet menaxhuese, dhe  gatishmëria për tu sfiduar dhe konkurruar në tregjet globale ishin pikat kryesore  që u bashkuan me vizionin e Projektit EYE, për të ndihmuar në rritjen e  mundësive të punësimit për të rinjtë në Kosovë nga ndërmjetësimi i kompetencave  të tyre me nevojat e tregut.

Pritet që deri në fund të vitit 2014, 15 të rinj dhe të reja të kenë  aftësitë të specializuara: në zhvillim të  aplikacioneve për celular, zhvillimin e  databazave dhe aplikacioneve  në  platformat Windows dhe Unix, dizajn grafik, internet dhe marketing të mediave  sociale. Këto aftësi janë shumë të kërkuara nga SCARDS dhe pjesëmarrësit do të  kenë mundësi për t’u zhvilluar në kuadër të kompanisë dhe të kenë mundësi  afatgjatë punësimi.

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë