Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

MTI and EYE Project presented the Report on “Start-up businesses and business support services for start-ups in Kosovo”

Prishtinë – 25 tetor 2013.  Gjetjet nga raporti “Bizneset fillestare dhe shërbimet për mbështetjen e bizneseve  fillestare në  Kosovë” u prezantuan  para një audience prej rreth 80 përfaqësuesve nga kompanitë private dhe  bizneset fillestare, organizatat  për mbështejten  e biznesit, komunitetin e donatorëve , qeveria e Kosovës. Qëllimi i këtij  prezantimi ishte për të hapur diskutimin për ndërhyrjet e mundshme në të  ardhmen në tregun e bizneseve fillestare dhe shërbimeve mbështetëse të biznesit  për ndërmarrësit e rinj në Kosovë.

Z. Valdrin Lluka , Drejtor  Ekzekutiv i Agjencisë për Promovimin e Investimeve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë  dhe Industrisë (MTI) , dhe Jakob Modeer , Konsulenti nga EYE morën fjalën për  të paraqitur dhe diskutuar faktet dhe rekomandimet e ndryshme që ndikojnë  mjedisin e bizneseve fillestare në Kosovë.

Z. Lluka theksoi angazhimin e  MTI-së për të mbështetur dialogun ndërmjet sektorit privat dhe institucioneve  arsimore për të akomoduar më mirë nevojat e tregut të punës në Kosovë.

Sipas z. Modeer, një nga  problemet kryesore që pengojnë prosperitetin më të mirë të bizneseve fillestare  nuk është mungesa e kulturës sipërmarrëse, por aftësitë e kufizuara  organizative dhe të menaxhimit.

Një element i rëndësishëm që u  theksua nga z. Vllaznim Xhiha , drejtor në ndërmarrjen EYE , ishte se fakti që  shumica e bizneseve fillestare janë në sektorin e tregtisë dhe më pak në  prodhimtari, pengon rritjen e biznesit të tyre dhe konkurrencës.

Vlerësimi paraqet një pasqyrë të  përgjithshme të tregut të bizneseve fillestare në Kosovë , duke përfshirë  karakteristikat e kompanive fillestare, projektet dhe programet  që ndihmojnë krijimin e bizneseve fillestare,  dhe rekomandimet për ndërhyrjet e ardhshme nga palët e përfshira në këtë fushë  të vetë –punësimit.

Raporti është financuar nga  projekti EYE – Rritja e Punësimit për të Rinj, projekt i  financuar nga Qeveria Zvicerane dhe u realizua në bashkëpunim me Ministrinë e  Tregtisë dhe Industrisë.

Për më shumë informata, shkarko publikimin.

 

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë