Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Vizitë studimore rreth sistemit dual të arsimit në Kosovë

EYE e ka organizuar një vizitë studimore në kryeqytetin e Bullgarisë, Sofje prej datës 17-31 Mars për një grupe prej 10 participantësh. Në këtë vizitë ishin përfaqësuesit e Ministrisë për Edukim, Shkencë, dhe Teknologji, Ministrisë për Punë dhe Mirëqenije Sociale, Shoqatës për IT dhe Komunikime (STIKK), Shoqata e Përpunuesëve të Drurit, dhe kompani tjera nga sektori privat.

Pjesëmarrësve u është prezantuar formati dhe struktura e shkollimit profesional në Bullgari si dhe disa pilot-projekte me fokus në implementimin e sistemit dual të edukimit. Ndër tjera është prezantuar edhe projekti DOMINO e financuar bashkarisht nga Zvicra dhe Bullgaria, gjithashtu janë analizuar praktikat dhe trended e reja në shkollimin e dyfisht për të rritur në Evropë.

Kjo eksperiencë e fituar gjatë kësaj vizite do të zhfrytëzohet nga institucionet e Kosovës të inicojnë, bashkarisht me sektorit privat, zhvillimin e mëtutjeshëm të sistemit të dual të arsimimit.

 

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë