Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Nënshkruhet Marrëveshja e Mirëkuptimit ndërmjet Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” dhe EYE

Sot është nënshkruar Marrëveshja e Mirëkuptimit ndërmjet Rektorit të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, z. Marjan Dema dhe z. Timothy Sparkman se bashku me Durim Hoxhën, në emër të projektit EYE për funkcionalizimin e Trupave Këshilluese (shpesh të quajtura Borde Industriale) brenda fakulteteve të UP-HP, si dhe krijimin e të rejave në të ardhmen.

Rektori Dema në emër të UP-HP ka ofruar mbështetje të plotë për zhvillimin e mëtutjshëm të këtyre mekanizmave shumë të rëndësishëm për nxitjen e dialogut ndërmjet botës akademike dhe sektorit privat me qëllim të ofrimit sa më efikas të shkathtësive të ofruara nga Fakultetet sipas kërkesës reale të tregut të punës.

Deri më sot janë krijuar 6 TK të tilla me mbështetjen e EYE. Ndërkohë edhe 3 TK të reja së fundi janë krijuar pavarësisht ndihmës nga EYE duke iu referuar suksesit të arritur nga ato të cilat janë krijuar më herët.

Prandaj me anë të kësaj marrëveshje EYE dhe UP-HP synojnë të vazhdojnë bashkëpunimin që të zhvillohet tutje efektiviteti i TK-ve si dhe të nxitet krijimi i Trupave Këshilluese të reja në fakultetet e tjera.

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë