Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Prezantimi i hulumtimit “Ofrimi i trajnimeve në sektorin e shitjes”

Në një takim me përfaqësuesit e sektorit të shitjes dhe ofruesve të trajnimeve, janë prezantuar të dhënat e studimit “Ofrimi i trajnimeve në sektorin e shitjes”. Ky studim ka përfshirë kompani të suksesshme në sektorin e shitjes dhe ofruesve të trajnimeve dhe përmban rekomandime konkrete për përmirësimin e komunikimit mes tyre, tejkalimin e sfidave për bashkë punim më afatgjatë si dhe nevojat për zhvillimin e pakove të reja të trajnimit.
Studimi është kryer nga MDA, partner i konzorciumit në projektin EYE.

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë