Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Industrial board established by Faculty of Construction and Architecture

Më 16 Shtator 2015, Fakulteti i Ndërtimtarisë dhë Arkitekturës ka themeluar Trupin Këshilldhënës.

Takimi i parë Trupit është udhëhequr nga Dekani I Fakultetit, z. Naser Kabashi, i cili e përshëndëeti këtë event dhe falenderoj për pjesëmarrje të gjithë të pranishmit. Ky Trup ka mbledhur rreth vehtes një numër entites relavante që janë aktive në tregun e ndërtimtarisë siç janë kompani private si Bechtel-Enka, Ipe-Proing, Al Trade; Kompani publike (KUR-Prishtina), Aeroporti Bdërkombëtar i Prishtinës, shoqata e arkitektëve, shoqata e gjeodetëve, dhe përfaqësuesit e njjesive akademike të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”.

Të gjithë anëtarët e Trupit Këshillëdhënës ofruan mbështetjen për krijimin e këtij mekanizmi për promovimin e dialogut mes njesive akademike dhe sektorit privat.

Ndërkohë me vota unanime Trupi e ka emëruar z. Adnan Turker (Bechtel-Enka) si Kryesues të Trupit Këshilldhënës Brenda Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës.

EYE është duke e mbështetur krijimin e Trupave Këshilldhënëse (Bordeve Industriale) Brenda të gjitha njesive akademike të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” dhe universiteteve tjera rrespektive.

Për më tepër, gjatë këtij takimi EYE gjithashtu ka prezantuar hulumtimin e fundit të tregut të ndërtimatrisë të cilin mund ta gjeni në këtë link.

Për më shumë ju lutemi vizitoni: fna.uni-pr.edu

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë