Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Qëllimi i Projektit EYE

site slides

Qëllimi i Projektit EYE

Një treg dinamik dhe gjithëpërfshirës shoqëror që ofron më shumë punë dhe vende pune të dinjitetshme duke përfshirë edhe vetëpunësimin për qytetarët e rinj të Kosovës.

Më shumë
EYE Targeton

site slides

EYE Targeton

Të rinjtë që gjenden në tranzicion nga arsimi në punësim të grupmoshave 15 deri 34 vjeç, duke përfshirë gratë, të rinjtë nga komunitetet pakicë si dhe të rinjtë me një sfond të ulët arsimor.

Më shumë
Objektiva e Projektit EYE

site slides

Objektiva e Projektit EYE

Më shumë të rinj dhe të reja janë të punësuar në mënyrë shoqërore gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme.

Më shumë

Deri në Fund të Vitit 2020

50000

 të rinj do të kenë qasje në informata të reja/të përmirësuara për tregun e punës

20000

të rinj do të marrin aftësim dhe shkollim të përmirësuar

2500

vende të punës do të ndërmjetësohen

1500

vende të reja pune do të krijohen

1000

vende pune pas
aftësimit/trajnimit

Zhvillimi i Shkathtësive

Të rinjtë dhe të rejat përdorin shkathtësitë e përvetësuara dhe rrisin...

më shumë

Fondi i Mundësive

Fondi i mundësive është një mekanizëm i cili ndihmon iniciativat...

më shumë

Ndërmjetësimi në Punësim

Të rinjtë dhe të rejat bëjnë zgjedhje të informuar të karierës së tyre dhe...

më shumë

Fondi i Minoriteteve dhe Grupeve të Margjinalizuara

Fondi i pakicave dhe grupeve të margjinalizuara vepron si...

më shumë

Krijimi i Vendeve të Punës

Synimi i rezultatit të tretë është që të punojë në anën e kërkesës dhe...

më shumë

Monitorimi dhe Vlerësimi i Rezultateve

Projekti Rritja e Punësimit për të Rinj (EYE) ka një sistem të...

më shumë

Lajmet e Fundit

Hapet Qendra e re e Karrierës në Prizren që do të Ndihmojë qindra studentë të bëjnë zgjedhje të informuara Rreth Karrierës.
2019-10-21

Hapet Qendra e re e Karrierës në Prizren që do të Ndihmojë qindra studentë të bëjnë zgjedhje të informuara Rreth Karrierës.

Sot përuruam një qendër të karrieres të re në qytetin e Prizrenit. Kjo qendër e sapokrijuar e karrierës në shkollën profesion

Kosova midis 24 shteteve e përfaqësuar në Akademinë Ndërkombëtare të Rrjetit për Inovacione në Orientimin dhe Këshillimin për Karrierë në Evropë (NICE)!
2019-10-17

Kosova midis 24 shteteve e përfaqësuar në Akademinë Ndërkombëtare të Rrjetit për Inovacione në Orientimin dhe Këshillimin për Karrierë në Evropë (NICE)!

Në akademinë Ndërkombëtare NICE, koleget e EYE Valbona dhe Majlinda folën për Modelin e Qendrës për Karrierë në Shkollë e

Themelohet Qendra e re e Karrierës në Komunën e Malishevës.
2019-09-26

Themelohet Qendra e re e Karrierës në Komunën e Malishevës.

Qendra e re, e vendosur brenda qendrës së kompetencës 'Kujtim Krasniqi', do të ndihmojë më shumë se 600 nxënës  të kësaj shkol

Punёtoria “Qёndrueshmёria e Qendrave pёr Karrierё”
2019-03-21

Punёtoria “Qёndrueshmёria e Qendrave pёr Karrierё”

Nё zyret e projektit EYE, zyrtar tё MASHT-it, qendrave tё karrierёs dhe kompanisё Smart Bits po diskujtojnё lidhur me planifi

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë