Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Kampanja e Arsimit dhe Aftësimit Profesional në Kosovë

site slides

Kampanja e Arsimit dhe Aftësimit Profesional në Kosovë

Këtu mund të gjeni listën e shkollave të arsimit dhe aftësimit profesional AAP në Kosovë dhe informacioneve të tjera rreth kampanjës së AAP-së

Më shumë
Qëllimi i Projektit EYE

site slides

Qëllimi i Projektit EYE

Një treg dinamik dhe gjithëpërfshirës shoqëror që ofron më shumë punë dhe vende pune të dinjitetshme duke përfshirë edhe vetëpunësimin për qytetarët e rinj të Kosovës.

Më shumë
EYE Targeton

site slides

EYE Targeton

Të rinjtë që gjenden në tranzicion nga arsimi në punësim të grupmoshave 15 deri 34 vjeç, duke përfshirë gratë, të rinjtë nga komunitetet pakicë si dhe të rinjtë me një sfond të ulët arsimor.

Më shumë
Objektiva e Projektit EYE

site slides

Objektiva e Projektit EYE

Më shumë të rinj dhe të reja janë të punësuar në mënyrë shoqërore gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme.

Më shumë

Deri në Fund të Vitit 2020

50000

 të rinj do të kenë qasje në informata të reja/të përmirësuara për tregun e punës

20000

të rinj do të marrin aftësim dhe shkollim të përmirësuar

2500

vende të punës do të ndërmjetësohen

1500

vende të reja pune do të krijohen

1000

vende pune pas
aftësimit/trajnimit

Zhvillimi i Shkathtësive

Të rinjtë dhe të rejat përdorin shkathtësitë e përvetësuara dhe rrisin...

më shumë

Fondi i Mundësive

Fondi i mundësive është një mekanizëm i cili ndihmon iniciativat...

më shumë

Ndërmjetësimi në Punësim

Të rinjtë dhe të rejat bëjnë zgjedhje të informuar të karierës së tyre dhe...

më shumë

Fondi i Minoriteteve dhe Grupeve të Margjinalizuara

Fondi i pakicave dhe grupeve të margjinalizuara vepron si...

më shumë

Krijimi i Vendeve të Punës

Synimi i rezultatit të tretë është që të punojë në anën e kërkesës dhe...

më shumë

Monitorimi dhe Vlerësimi i Rezultateve

Projekti Rritja e Punësimit për të Rinj (EYE) ka një sistem të...

më shumë

Lajmet e Fundit

Panairi i Shkencës dhe Kulturës 2018
2018-11-30

Panairi i Shkencës dhe Kulturës 2018

NGO “Lëvizja KOHA” ka organizuar projektin edukativo-arsimor “Panairi i Shkencës dhe Kulturës 2018” e cila për të shtatën

KosICT 2018
2018-10-18

KosICT 2018

KosICT është një konferencë krijuese e njohurive të përmasave frymëzuese që paraqesin tema të Trendit të teknologjisë informativ

Inaugurimi i Qendrës për Karrierë në Gjakovë
2018-10-09

Inaugurimi i Qendrës për Karrierë në Gjakovë

Orientimi për karrierë është shumë i rëndësishëm për Arsimin dhe Aftësimin Profesional (AAP) meqë kontribuon në përmirësimi

Inaugurohet Qendra për Karrierë në Pejë
2018-10-08

Inaugurohet Qendra për Karrierë në Pejë

Orientimi për karrierë është shumë i rëndësishëm për Arsimin dhe Aftësimin Profesional (AAP) meqë kontribuon në përmirësimi

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Fushata e fundit e Arsimit dhe Aftësimit Profesional në Kosovë

më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë