Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Fakulteti i edukimit themelon trupin këshilldhënës

Modeli i “Bordeve Industriale” i cili perfshinë sektorin privat dhe stafit akademik brenda institucioneve respektive të arsimit të lartë po vazhdon. Më 13 Korrik, 2015 është themeluar Bordi Industrial brenda Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” (UP-HP) dhe është kryesuar nga z. Et’hem Çeku, i cili ka përgëzuar këtë event is një hap shumë të rëndësishëm zhvillimin e arsimit kualitativ në përputhje më kërkesën reale të tregut të punës.

Bordi është I përbërë nga 5 kompani private, Këshillin e Prindërve dhe përfaqësuesit e Njësive Akademike të UP-HP.

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë