Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Tenderët

Kërkesë për Propozime (KPP) Nr. 12/2018_EYE_Output 1.1
2018-11-05

Kërkesë për Propozime (KPP) Nr. 12/2018_EYE_Output 1.1

KPP Nr. 12/2018Thirrje për propozim për zhvillimin e 15 (pesëmbëdhjetë) standardeve të p

Kërkesë Për Propozime (KPP) No. 10/2018_EYE_Output 1.2
2018-07-18

Kërkesë Për Propozime (KPP) No. 10/2018_EYE_Output 1.2

EYE është duke bashkëpunuar me departamentin e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të

Request for Proposals (RFP) No. 9/2018_EYE_Output 1.1
2018-07-15

Request for Proposals (RFP) No. 9/2018_EYE_Output 1.1

RFP Name: Development of Occupational Standards based on NQA guidelinesEYE is supporting

Request for Proposals (RfP) 08/2018: Conducting a survey on Public Employment Services (PES)
2018-07-15

Request for Proposals (RfP) 08/2018: Conducting a survey on Public Employment Services (PES)

Enhancing Youth Employment (EYE) project is soliciting proposals from qualified local

Request for Proposals (RfP) 07/2018 Vocational Education and Training (VET) Media Campaign
2018-07-15

Request for Proposals (RfP) 07/2018 Vocational Education and Training (VET) Media Campaign

Vocational Education and Training (VET) Media CampaignEnhancing Youth Employment

Request for Proposals (RFP): Short-Training-Courses for the Staff of School-Based Career Center (120 hours/15 days)
2018-07-15

Request for Proposals (RFP): Short-Training-Courses for the Staff of School-Based Career Center (120 hours/15 days)

Enhancing Youth Employment (EYE) is soliciting proposals from qualified individuals

tenderet tenderët 

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Fushata e fundit e Arsimit dhe Aftësimit Profesional në Kosovë

më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë