Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Partneritet EYE – Baruti GMBH

Një marrëveshje e bashkëpunimit është nënshkruar me Baruti GmbH për  rritjen e mëtejshme të këtij biznesi duke zgjeruar aktivitetet aktuale dhe  depërtimin në tregje të reja.

Kjo kompani aktualisht ofron shërbime të telefonimit  me kosto-efikase kryesisht tek tregjet gjerman-folëse  si Zvicra, Gjermania dhe Austria. Planet e tyre përfshijnë depërtimin në tregjet  kosovare, rajonale, si edhe ato anglisht-folëse.

Intervenimi i Projektit EYE me Baruti GmbH synon mundësimin e Barutit për  ti zgjeruar shërbimet e mbikëqyrjes në tregjet e reja me anë të certifikimeve për  menaxhimit te sigurisë së informacionit  (ISO / IEC 27001:2005) dhe të  sistemit të menaxhimit të cilësisë (ISO / IEC  9001:2008). Është vlerësuar se kjo ndërhyrje do të krijoj 50 vende të reja pune  brenda Barutit në një vit.

Përgatitja e proceseve she menaxhmentit të brendshme të kompanisë  për certifikim dhe zhvillimin e nevojshëm të intranet  (rrjetit të brendshëm), rrjetit dhe sistemeve rezervë  (backup) do të ndihmohet dhe mentorohet nga  një ofrues lokal i shërbimit, Adaptivit Engineering, ndërsa auditimi do të bëhet nga TUV Nord,  Gjermani. I tërë procesi do të përfundojë në 3 muaj.

Kjo ndërhyrje e  projektit shënon partneritetin e parë të drejtpërdrejtë ndërmjet projektit EYE  dhe një akteri të tregut nga sektori privat. Baruti GmbH është kompania e parë  e këtij lloji që investon në standardet e certifikimit të cilësisë në kuadër të  nën-sektorëve të TIK-ut. Aktiviteti është pjesë e komponentës së tretë të  projektit e përqendruar në zhvillimin e sektorit privat dhe shërbimeve të fillestarëve.

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë