Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Prezantim mbi qasjen e zhvilimit të sistemeve tregtare

Projekti EYE në bashkëpunim me Këshillin për Konsulencë Biznesore ka organizuar një prezantim hyrës për kompanitë konsulente mbi qasjen e Zhvillimit të Sistemeve Tregtare (ZhST) para një grupi konsulentësh që janë aktiv në Kosovë. Projekti EYE zbatohet nga Helvetas Swiss Intercooperation në konzorcium me MDA-në dhe në mënyrë specifike është duke aplikuar qasjen ZhST në aktivitetet e veta të projektit. Suksesi ynë mbështetet fuqishëm në kapacitetin e partnerëve tonë, duke përfshirë ofruesitë e konsulencës që kryejnë vlerësime të tregut që të jenë të njoftuar me këtë qasje pasi ajo përcakton natyrën e intervenimeve të projektit e poashtu edhe partneritetet tona. 

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë