Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Video

Kampanja e dytё e Arsimit dhe Aftёsimit Profesional – Vajzat nё IT

Kampanja e Arsimit dhe Aftёsimit Profesional – ‘Kush ia ka pa hajrin shkollёs’

Sa janё tё kёnaqura bizneset me tregun e punёs nё Kosovё?

Roli i shkollave profesionale nё ekonominё e Kosovёs?

Sa janё tё kёnaqura bizneset me tregun e punёs nё Kosovё?

Roli i shkollave profesionale nё ekonominё e Kosovёs?

Lёvizja FOL: Sa e kanё ndryshuar mediat online cilёsinё e informacionit

Online platforma e vlerёsimit www.konsulenca.org

D4D - Pjesёmarrja e tё rinjёve dhe grave nё dialogun social

video 

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë