Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Video

Video Testimonial

Video Testimonial

Kampanja e Arsimit dhe Aftësimit Profesional në Kosovë

Platforma Online e Vlerësimit www.konsulenca.org

Hulumtimi i FOL rreth Mediave Online

D4D - Pjesëmarrja e të rinjve dhe grave në Dialogun Social

video 

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Fushata e fundit e Arsimit dhe Aftësimit Profesional në Kosovë

më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë