Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Projekti EYE prezanton raportin e vlerësimit të udhëzimit për karrierë në Kosovë

Raporti i  zhvilluar nga Projekti EYE për “Trendët e Zhvillimit të Udhëzimit në Karrierë  në Kosovë” është prezantuar zyrtarisht tek zyrtarët që përfaqësojnë qendrat e  udhëzimit në karrierë (QUK) brenda ofruesve të arsimit të lartë në Kosovë.

Raporti ka  vlerësuar kapacitetet e aktuale të QUK –ve të themeluara brenda Universiteteve  dhe Kolegjeve që veprojnë në Kosovë dhe Shkollave të Arsimit dhe Aftësimit  Profesional (AAP). Në raport gjithashtu janë analizuar dhe paraqitur edhe  korniza ligjore për udhëzim në karrierë, si dhe praktikat më të mira në rajon  dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian.

Përveç kësaj,  janë prezantuar rekomandime specifike për të përmirësuar shërbimet e udhëzimit  në karrierë në Kosovë dhe ofrimi i mundësive më të mira për zhvillim  profesional të studentëve të ardhshëm që hyjnë në tregun e punës.

Shkarkoni publikimin për më tepër informata.

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë