Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

SHPP i Kosovës shkëmben përvojat me Slloveninë, Austrinë dhe Shqipërinë

7 zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) dhe  Shërbimeve Publike të Punësimit (SHPP) morën pjesë në një vizitë studimore në  Slloveni dhe Austri më 11-15 nëntor 2013 të mbështetur nga projekti EYE.  Delegacioni vizitoi Shërbimin e Punësimit të Sllovenisë (ESS), zyrën qendrore  dhe rajonale në Ljublanë, si dhe shërbimet e punësimit AMS në Grac, të Austrisë.

Qëllimi kryesor i kësaj vizite ishte shkëmbimi i përvojave në lidhje me  shërbimet e punësimit dhe  vëzhgimin për së afërmi të ngjashmërive  dhe dallimeve në qasje në proceset e ndryshme  të biznesit dhe në këtë mënyrë identifikimi i prioriteteve për reforma. Përveç  kësaj, ESS sllovene dhe AMS austriake ofruan informacion në lidhje me  funksionin dhe marrëdhëniet e tyre me qeverinë qendrore, kompanitë private dhe  agjencitë private të punësimit.

Pas kësaj vizite studimore, pjesëmarrësit ndanë informacionet dhe përvojën  me kolegët e tjerë nga MPMS-ja dhe drejtorët nga SHPP-ja në një punëtori të  organizuar më 3 dhjetor, 2013. Gjatë kësaj punëtorie, niveli lokal dhe qëndror  i qeverisjes së SHPP-së në Slloveni dhe Austri u prezantuan si standarde për  aktivitetet e ardhshme të SHPP-së në Kosovë. Përveç kësaj, dy përfaqësues të  Shërbimit Kombëtar të Punësimit të Shqipërisë prezantuan portalin kombëtar të  punës www.epunesim.gov.al dhe  poashtu ndanë përvojën e tyre.

Të gjitha këto aktivitete janë mbështetur nga Projekti EYE.

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë