Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Partneriteti për zhvillimin e biznesit

24 Janar 2014 – Një aktivitet shumë i rëndësishem ka filluar sot përmes nënshkrimit të  kontratës së partneritetit mes Projektit EYE dhe Rugove SHPK, kompanisë  udhëheqëse në sektorin agrikultures dhe procesimit të ushqimit.

Qëllimi i  këtij bashkëpunimi është që të rritet tutje prezenca e Rugove në tregun kosovar,  si dhe rritja e shitjes së produkteve të ujit dhe djathit.

Pritet që  përmes këtij intervenimi do të krijohen menjëhere vende të reja pune në nivelin  e mesëm menaxherial brenda kompanisë Rugove.

Një firmë  konsulente lokale do t’a menaxhoj implementimin e këtij projekti për planifikim  strategjik që përfshinë hulumtimin dhe analizen e produkteve të Rugove,  pozicionimin e saj në treg, planifkimin strategjik, operacional, dhe atë të  marketingut, si dhe rritjen e çasjes ne mekanizmat e financimit të jashtëm. Si  rezultat, pritet që përmes këtij projekti të rriten edhe investimet e  përgjithshme në këtë sektor.

Rugove, është  pajtuar që ti ndajë mësimet dhe rezultatet e dala nga ky projekt në forumet e ndryshme  të biznesit të ndërmjetësuara nga Projekti EYE dhe partnerët e saj.

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë