Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

KosICT 2018

KosICT është një konferencë krijuese e njohurive të përmasave frymëzuese që paraqesin tema të Trendit të teknologjisë informative në një mjedis dinamik. Edicioni i 7-të i konferencës së organizuar nga STIKK u zhvillua nga 12-13 tetor 2018. Kjo konferencë synon të mbulojë tema të trendit global në fushën e TIK-ut. Këto trende sjellin ekspertët më të mirë ndërkombëtarë, rajonalë dhe vendorë, duke ndarë përvojat e tyre me pjesëmarrësit e KosICT.Në mesin e temave të ndryshme që u trajtuan nga ekspertët dhe inovatorët në fushën e TIK, Projekti Rritja e Punësimit për të Rinj (EYE) ishte pjesë e panelit, ku u diskutua mbi rritjen e punësimit në sektorin e ICT të Kosovës. 

Z. Driton Hapçiu nga Cacttus Education, znj. Donjeta Sahatçiu nga Rrota, znj. Hana Qerimi Rizaj nga StarLabs dhe z. Muzafer Shala nga Kolegji Universum diskutuan për hendekun e aftësive në sektorin e TIK. Duke konsideruar rritjen në sektorin e TIK-ut është hasur mungesë e personelit të kualifikuar, ndërsa kërkesa nga kompanitë e teknologjisë është i lartë.Z. Hapciu deklaroi se një nga problemet kryesore është cilësia e arsimit dhe zakonisht i duhet kompanisë së tij një vit trajnimi për punonjësit e rinj.

Megjithatë, kompanitë duhet të investojnë në këto programe trajnimi në mënyrë që të ketë një staf më të kualifikuar.Znj. Sahatciu tregoi se Kapitali i Indeksit të Njeriut ka një hendek 5-vjeçar në lidhje me arsimin. Përveç kësaj, ajo deklaroi se aftësitë teknike mund të mësohen, megjithatë, ekziston një mungesë e aftësive të buta siç janë mendimi kritik dhe zgjidhja e problemeve.Znj. Rizaj tregoi se aftësitë e programimit, aftësitë kritike dhe të zgjidhjes së problemeve duhet të mësohen nga një moshë e re dhe se investimet duhet të fillojnë nga shkolla fillore. Për më tepër, ajo përmendi se jo vetëm arsimi luan një rol të madh në zhvillimin kreativ të brezit të ri, por kjo duhet gjithashtu të inkurajohet dhe mbështetet nga familjet e tyre.

Z. Shala theksoi se universiteti luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e aftësive që lidhen me sektorin e TIK. Ai foli se si Institucioni Universum ka zhvilluar një plan veprimi si një qëllim afatshkurtër, i cili ofron praktika gjatë studimeve në mënyrë që të jetë në gjendje të përputhet me aftësitë e industrisë.

Si qëllim afatgjatë, ata kanë konsideruar bashkëpunimin me shkollën e mesme për të zhvilluar aftësi të tilla.Ky panel u moderua nga Tim Sparkman nga Projekti për Rritjen e Punësimit të të Rinjve (EYE). 

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë