Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Pyetësor për shfrytëzimin e medieve online

Ky hulumtim realizohet nga projekti i Zyres Zvicerane për Bashkepunim në Kosovë, Rritja e punësimit të të rinjëve (EYE), i cili implementohet nga Helvetas Swiss Intercooperation dhe Management Development Associates (MDA).

Të gjeturat e këtij pyetësori do të përdoren për identifkimin e kanaleve më efikase të informimit dhe komunikimit online për të perquar informata rreth tregut të punës dhe mundësive për punësim tek shfrytëzuesit e portaleve dhe rrjeteve sociale.

Kohëzgjatja e pyetësorit 4 minuta.

https://www.surveymonkey.com/r/WJGH9XL

 

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë