Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Paniri i punës për gra

Prishtinë – Sot u organizua për herë të pare Paniri i Punës për gratë pjesemarrëse në programet e ofruara nga organizata Women for Women (WfW) si pjesë mbeshtetjes së EYE për nxitjen e punësimit të grave, si grup shoqëror më pak i përfaqësuar në tregun e punës. Bashkëpunimi i EYE dhe WfW ka përfshirë edhe asistencën teknike për ofrimin e kurseve për këshillimin në karrierë të grave dhe pergaditjen e tyre për hyrjen ne tregun e punës. Giithashtu, organizimi i panairit është bërë me ndihmën e Kosovajob.com, si kompani e speciluar në ndërmjetëismin e punës në Kosovë. Në panairin e sotëm morren pjesë gjithsej 90 gra te cilat konkurruan për vende pune në gjithsej 11 kompani prezente si Albi Mall, A&R, një numër qerdhesh private etj.

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë