Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Metodologjia e Punës

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim. Ne mendojmë për sistemin e tregut të punës si një dukuri te gjallë që duhet të zhvillohet – shpejtë dhe në mënyrë produktive – për të mbijetuar në një ekonomi të globalizuar.Aktivitetet tona janë të drejtuara për të ndihmuar sistemin që të prodhojë gjithnjë e më shumë fuqi punëtore relevante, produktive dhe premtuese.

Ne gjithashtu e balancojmë strategjinë me oportunizmin. Projekti EYE i qëndron besnik synimit afatgjatë për një sistem dinamik të tregut të punës, duke identifikuar në vazhdimësi ide dhe mundësi të reja premtuese, dhe rrjedhmisht mobilizojmë resurse dhe partneret tonë për t’i realizuar ndryshimet.

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë