Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Analiza e Boshllëkut të Shkathtësive

Një konferencë për lançimin e Analizës së Boshllëkut të Shkathtësive për Tregti, Prodhim dhe Shërbime u mbajt më 11 tetor 2017, në Hotel Nartel, Prishtinë.

Veprimtaria përfshiu një panel diskutimesh me z. Shyqiri Bytyqi, Ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, z. Skender Reçica, Ministër i Punës dhe Mirëqenies Sociale, z. Patrick Etienne, Drejtor i Agjencisë Zvicrane për Zhvillim dhe Bashkëpunim në Kosovë, z. Timothy Sparkman, Drejtor Programi i projektit për Rritjen e Punësimit të të Rinjëve dhe z. Arian Zeka, Drejtor Ekzekutiv i Odës Amerikane. Z. Visar Hapçiu, Menaxheri i Politikave në Odën Amerikane, prezantoi gjetjet kryesore të studimit.

Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 40 përfaqësues nga sektori privat, institucionet arsimore, si dhe organizatat vendore dhe ndërkombëtare. Përgjigjet e dhëna nga shumica e pjesëmarrësve në studim ishin shumë pozitive. Konferenca përfshiu diskutime konstruktive mbi temën në fjalë dhe ministrat përkatës u zotuan të krijojnë grupe punuese për të reflektuar mbi rekomandimet e studimit.

Raporti i Analizës së Boshllëkut të Shkathtësive është përgatitur nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, si pjesë e një projekti të përbashkët me projektin për Rritjen e Punësimit të të Rinjëve, të Agjencisë Zvicrane për Zhvillim dhe Bashkëpunim në Kosovë.

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë