Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Ndërmjetësimi në Punësim

Të rinjtë dhe të rejat bëjnë zgjedhje të informuar të karierës së tyre dhe krijojnë më shumë mundësi të punësimit dhe të të ardhurave përmes një sistemi të përmirësuar të ndërmjetësimit për punësim, si dhe informacioneve dhe shërbimeve.

Në këtë ndërhyrje projekti trajton përputhjen joefektive dhe joefikase të ofertës dhe kërkesës në tregun e punës. Për të siguruar që pritjet e të rinjve janë më mirë të menaxhuara, si dhe zgjedhjet e tyre profesionale dhe te karrieres jane te bazuara ne informacione te besueshme rreth trendeve dhe kerkesave te tregut te punes.

Projekti EYE do të punojë me ofruesit e shërbimeve te punesimit publik, privat dhe me institucionet formale të arsimit për të ofruar me shume dhe permiresuar sherbimet e tregut të punës dhe informatat e udhëzimit në karrierë.

EYE trajton problemin në kuadër të katër të arriturave:

Shërbimet e përmirësuara dhe gjithëpërfshirëse shoqërore të orientimit në karierë ofrojnë informata të hershme për të rinjtë dhe lehtësojnë zgjedhjet personale për zhvillimin e tyre.

Ofruesit publik dhe privat të shërbimeve për ndërmjetësim dhe rekrutim, ofrojnë më shumë shërbime të avancuara gjithëpërfshirëse tek punëkërkuesit e rinj dhe tek punëdhënësit.

Mediat që përfshijnë të rinjtë, midis tyre edhe komunitetet pakicë, ofrojnë në mënyrë të qëndrueshme përmbajtje rreth temave relevante të tregut të punës.

Platforma për dialog social rreth punësimit të të rinjve dhe vendeve të përshtatshme të punës është funkcionale / e institucionalizuar.

 

Veprimtaria

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë