Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Usklađivanje radnih mesta

Mlade žene i muškarci informisani donose karijerne odluke i dobijaju više mogućnosti zapošljavanja i prihoda kroz poboljšani sistem posredovanja u poslu, informacija i usluge.

U okviru ove intervencije projekat se bavi neefikasnim i neefektivnim usklađivanjem ponude i potražnje na tržištu rada. Kako bi se osiguralo da su očekivanja mladih bolje upravljana i da se njihovi izbori profesije i karijere zasnivaju na pouzdanim informacijama o trendovima i zahtevima tržišta rada, EYE projekat će sarađivati sa javnim i privatnim pružaocima usluga za zapošljavanje i formalnim obrazovnim institucijama za više i bolje tržište rada i informacije o karijeri i usluge u karijeri.

EYE se bavi ovim problemom kroz ova četiri rezultata:

Poboljšane i društveno inkluzivne usluge za karijerno vođenje pružaju rane informacije mladima i olakšavaju njihov lični razvoj

Javne i privatne usluge za usklađivanje i zapošljavanje pružaju više i poboljšane socijalno inkluzivne usluge za mlade tražioce posla i poslodavce

Mediji koji obuhvataju mlade, uključujući manjinske zajednice, pružaju sadržaj na relevantnim temama tržišta rada na održiv način

Platforma za socijalni dijalog o zapošljavanju mladih i pristojnim poslovima je sada funkcionalna / institucionalizovana.

Oblasti rada

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije