Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Kontakt

Naša kancelarija: Nazim Gafurri str. 33. Po Box no.2, 10000 Pristina, Kosovo

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije