Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

RFP for VTCs

Zhvillimi i pakove trajnuese për qendrat publike të aftësimit profesional (QAP)

Helvetas Kosovo fton palët e interesuara të ofrojnë shërbime sipas përshkrimit të mëposhtëm. 

 

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije