Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Učiteljski fakultet je osnovao savetodavno telo

Model “Industrijskog Odbora” koji okuplja privatni sektor i akademsko osoblje visokoškolskih institucija nastavlja sa ekspanzijom. 13. jula, 2015. godine je osnovan Industrijski Odbor u sklopu Učiteljskog Fakulteta Univerziteta u Prištini “Hasan Priština” (UP – HP) kojim predsedava g. Ethem Čeku, koji je nazvao događaj osnivanja odbora veoma važnim za razvoj kvalitetnog obrazovanja u skladu sa realnom potražnjom tržišta rada.

Članovi odbora dolaze iz 5 privatnih kompanija, saveta rodtelja i predstavnika akademskih jedinica Univerziteta u Prištini „Hasan Prishtina“.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije