Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Projekat EYE uspešno zaključio prvu fazu projekta, najavljuje se druga faza do 2020. godine

Priština, 30. novembar – Ekipa projekta za Povećanje stope zaposlenosti mladih (EYE) na Kosovu je danas održala ceremoniju zaključenja prve faze projekta. Ova faza je sprovedena uz pomoć osoblja od 12 osoba raznih profila, a obuhvatila je 4 godine rada sa više od 160 partnera za povećanje mogućnosti zaposlenja mladih na Kosovu, posebno marginalizovanih grupa kao što su žene i manjine.

Istovremeno, EYE je danas na jednom mestu okupio ključne lokalne i međunarodne aktere koji rade na povećanju zaposlenja na Kosovu, uključujući predstavnike javnog sektora, privatnog sektora, NVO-a, kompanija za posredovanje u zaposlenju, kao i raznih razvojnih projekata.

Zahvaljujući plodnoj četvorogodišnjoj saradnji, projekat EYE će nastaviti saradnju i podršku zaposlenja mladih na Kosovu do 2020. godine.

Projekat EYE je projekat Švajcarske kancelarije za saradnju na Kosovu, kojeg sprovodi konzorcijum koju čine Helvetas Swiss Intercooperation i MDA.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije