Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Digitalne veštine za mlade iz srpske zajednice na Kosovu.

Utvrđena je činjenica da se Kosovo suočava sa velikim izazovima po pitanju nezaposlenosti. Zastareli obrazovni sistem, neusklađenost obrazovanja i obuke sa zahtevima tržišta rada i rašireni kronizam često se navode kao glavni krivci za jednu od najviših stopa nezaposlenosti u Evropi.

Mladi ljudi iz zajednice kosovskih Srba često su isključeni i ispod radara inicijative neformalnog obrazovanja koji imaju potencijal stvaranja zaposlenja. Tradicionalno nedostaje neformalnih centara za obuku srpske zajednice na Kosovu, i zato smo odlučili da se udružimo sa lokalnim akterima i pronađemo rešenje.

U okviru EYE-a, uvek smo u potrazi za inovativnim pružaocima neformalne obuke koji nude pakete obuke orijentisane na potražnju i socijalno uključivanje. Nedavno smo pomogli strastvenoj grupi profesionalaca u sektoru IKT-u da uspostave Gračanica Innovation Centre (GIC) i sada im pomažemo da prenesu vitalne veštine 21. veka - kao što su kreativnost, komunikacije i osnove robotike i računarskog programiranja – za sprsku omladinu na Kosovu.

Upotreba IKT-a od rane dobi je osnovna veština. Zajedno smo postavili potrebnu infrastrukturu i opremu, razvili nastavne programe i posegnuli zajednici kako bi svi znali za ovu novu priliku. Centar je angažovao 3 trenera koji sada rade na usvajanju IKT veština kod mladih iz srpske zajednice. Ciljevi centra su sada da identifikuje, obuči i sertifikuje 60 mladih i da se desetine njih usklade sa poslovima u lokalnom poslovnom ekosistemu.

Mnogi učesnici, koji su uglavnom u tinejdžerskim godinama, već su počeli da nude usluge lokalnim kompanijama: od umrežavanja IT uređaja sa lokalnim hotelima i grafičkog dizajna proizvoda, do kreiranja i održavanja veb stranica, ovi sjajni mladi umovi sve to mogu i rade!

Kako se kriza COVID-19 razvijala, to je stvorilo ogromnu potražnju bolnica i medicinskog osoblja za zaštitnom opremom. Kako je GIC već posedovao 3D štampače, počeli su sa štampanjem zaštitnih oklopa kako bi pomogli lokalnim bolnicama koje su se borile sa nestašicom takve opreme. Centar je donirao više od 250 vizira medicinskom osoblju i drugim ustanovama kojima su bili potrebni!

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije