Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Međunarodni dan mladih 2020

Priština, Kosovo - Svake godine, 12. avgusta, kada se obeležava Međunarodni dan mladih - vreme je da razmislimo o izazovima sa kojima se ljudi širom sveta suočavaju prilikom odrastanja, i razmotrimo da li zaista radimo dovoljno da svaki mladi čovek može dostojanstveno da živi, poseduje sigurnost i mogućnost da ispuni svoj puni potencijal.

Međunarodni dan mladih predstavlja priliku da se čuju glasovi, akcije i inicijative mladih koji se pritom zalažu za potrebu da se učini više kako bi se angažovali i uključili u donošenje odluka. Ovogodišnji dan mladih nastoji da u centru pažnje naglasi angažovanje mladih kroz sledeća tri međusobno povezana toka:

  1. Angažovanje na lokalnom to jest na nivou zajednice; 
  2. Angažovanje na nacionalnom nivou (formulisanje zakona, politika i njihova implementacija); 
  3. Angažovanje na globalnom nivou.

Sa 10 godina preostalog za ispunjenje ciljeva održivog razvoja 2030. godine nalazimo se u sve polarizovanom svetu. Socijalna nejednakost i nedostatak socijalne uključenosti narušavaju poverenje u institucije i međunarodni sistem, ustupajući mesto fragmentaciji i izolacionizmu.

Da stvar bude još gora, kriza COVID-19 sada je pokrenula velike poremećaje u ekonomiji i na tržištu rada. Ovo je bilo posebno razorno za mlade ljude, jer je kriza javnog zdravlja stvorila ono što mnogi nazivaju najvećim poremećajem obrazovnih sistema ikada, pogodivši 1,6 milijardi učenika u više od 190 zemalja

Na Kosovu je teško biti mlad. Podaci oslikavaju mračnu sliku: polovina kosovskih mladih je nezaposlena. Preko 32 % mladih je nezaposleno i ne pohađaju obrazovanje ili obuku . Samo 21% mladih veoma je zadovoljno kvalitetom obrazovanja . A možda je najupečatljiviji nalaz studije Friedrich-Ebert Stiftung-a da će 59% mladih ljudi napustiti zemlju ako im se pruži prilika.

Toliko izazova sa kojima se svet danas suočava - od klimatskih promena do političke nestabilnosti do inkluzivnog obrazovanja - biće nasleđeno od sledećih generacija. Zbog toga je važno da sada učinimo sve kako bismo osnažili mlade.

U okviru EYE-a podržavamo mlade ljude u tri osnovne oblasti: 1) podstičemo inkluzivne inicijative za razvoj veština kako bismo unapredili mlade žene i muškarce da razviju prave veštine; 2) Poboljšavamo pristup mladih ljudi informacijama o tržištu rada, izboru karijere i radnim mestima, pomažući usklađivanju ponude i potražnje; 3) Ulažemo u ekonomiju da bismo stvorili više radnih mesta za mlade, posebno u oblastima stručnog obrazovanja i osposobljavanja, radeći sa privatnim sektorom kako bismo stvorili mogućnosti za stvaranje radnih mesta.

Iako su napori međunarodne zajednice na Kosovu zajedno sa lokalnim nevladinim organizacijama i OCD učinili velike korake u stvaranju Kosova koje je inkluzivnije i pruža više mogućnosti za mlade, naš rad je daleko od završetka, kao što to pokazuju podaci.

Zato je MDM 2020 važan za Kosovo. Tokom ovog međunarodnog dana mladih, pridružimo se svetu i iskoristimo ovaj dan da podignemo svest o tome kako treba učiniti više kako bi se mladi uključili u donošenje odluka, a lokalne i nacionalne i globalne institucije postale inkluzivnije kada rade na postizanju globalnih ciljeva.

Kako bismo obeležili ovaj dan, udružili smo se sa BONEVET-om kako bismo organizovali mrežnu radionicu za mlade kako bi naučili o kodiranju, prikupljanju podataka pomoću PYthon-a, kao i stekli veštine 3D dizajna za kreiranje štampanih i funkcionalnih dizajna. Pridružite nam se ovde.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije