Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Tri nedelje treninga za osoblje novih karijera

Počela je trodnevna obuka za zaposlene u novim karijernim centrima osnovanim u 4 stručne škole: Kačanik, Uroševac i Đakovica. Uloga ovih centara će biti olakšati prelazak sa škole na posao za učenike ovih škola, kao i bolju karijeru.

Video link - https://www.facebook.com/eyekosovo/videos/1884403415003043/

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije