Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Razvoj „školskog modela karijernog centra“ u okviru stručnih škola na Kosovu

Usklađivanje sa ciljevima Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT) za podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom među učenicima stručnih škola u cilju sprečavanja ranog napuštanja škole kao i za povezivanje sistema obrazovanja sa tržištem rada (zaposlenost), EYE projekat i MONT su posvećeni razvoju modela „Školskog modela karijernog centra“ za opštine srednje veličine, kao integrisanog elementa za celokupno stručno obrazovanje u školskom sistemu.

Od 26 februara do 1 marta 2018 godine organizovana je dvodnevna radionica u Prištini kako bi se relevantne institucije i zainteresovane strane upoznale sa ključnim karakteristikama modela „Školskog modela karijernog centra“, koji je koncipiran po najboljim praksama i naučenim poukama iz dva pilot centra za karijere u opštinama Vučitrn i Priština, koji su razvijeni u periodu 2014-2016 godine uz podršku EYE projekta. Dodatnu ekspertizu osigurala je organizacija Biznis fondacija za obrazovanje, koja predstavlja priznate lidere u oblasti celo-životnog učenja i karijernog vođenja u Bugarskoj.

Na ovoj dvodnevnoj radionici prisustvovali su predstavnici MONT-a, AVETAE-a, opštinski direktorijati za obrazovanje (ODO) i stručno škole u Vučitrnu, Uroševcu, Kačaniku i Đakovici, osoblje pilot Karijernih centara u Vučitrnu i Prištini, kao i drugi predstavnici donatora koji aktivno podržavaju karijerno vođenje u sektoru obrazovanja i zapošljavanja na Kosovu.

Tokom ove dvodnevne radionice, koncept za razvoj „Školskog modela karijernog centra“ potpisale su tri nove stručne škole u kojima će biti pokrenut Karijerni centar. To su stručne škole „Zenel Hajdini“ u Uroševcu, „Nexhmedin Nixha“ u Ðakovici, i „Feriz Guri i Vëllëzërit Çaka“ u Kačaniku.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije