Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Kako obuke u BPO sektoru obećavaju brzo zapošljavanje mladih

U današnjem globalizovanom svetu, tržišta su međusobno povezana više nego ikad ranije, a napredak u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) otvorio je vrata za velike kompanije da međunarodno predaju i nude poslovne usluge u inostranstvu.

Zbog svoje jeftine radne snage, kvalifikovane radne snage i zemljopisne blizine Evropi, Kosovo je postalo regionalno gnezdo za pod-ugovaranje preko granice tokom poslednjih godina. Pod-ugovaranje poslovnih procesa (BPO) može potencijalno podstaći ekonomski razvoj, povećati izvoz i stvoriti hiljade novih radnih mesta, posebno u svetlu nedavne pažnje koju Kosovo dobija kao središte po pitanju pristupa mladim, kvalifikovanim radnim snagama.

Obrazovni sistemi ne uspevaju uvek da budu u toku sa promenom prirode rada, što poslodavcima često otežava zapošljavanje. Ali tamo gde je formalno obrazovanje sporije u promenama, neformalno obrazovanje može nositi baklju i pomoći u popunjavanju praznina!

Među mnogim postojećim pružaocima BPO na Kosovu, SPEEEX je stekao ime kao jedan od ključnih igrača na terenu, ne samo zbog svog inovativnog pristupa obuci i zapošljavanju.

Nedavno je EYE sklopio partnerstvo sa kompanijom kako bi im pomogao da stvore SPEEEX edukaciju. To je subjekt neformalnog obrazovanja koji je specijalizovan za pružanje obuke za BPO za mlade. Primenjena inovativna metodologija omogućava kandidatima za posao da poboljšaju meke veštine, jezičke veštine i tehničke veštine neophodne da bi dostigli potreban prag za zapošljavanje u BPO sektoru.

Dok SPEEEX edukacija učesnicima pruža široko teorijsko znanje, takođe osigurava da studenti razviju pravo praktično iskustvo. Radne grupe su male što omogućava personalizovani kurs, a svaki polaznik dobija mogućnost intervjua za posao nakon što završi obuku!

U maju 2020. godine olakšali smo značajan sporazum između SPEEEX-a, SPEEEX edukacije i Laboratorija za poslovne aktivnosti (organizacija koju podržava lokalna kompanija Sharrcem) koji će doneti posao stotinama mladih ljudi iz regije Elez Hana i podstaći ekonomski razvoj . Otvara se nova poslovnica SPEEEX-a zajedno sa centrom za obuku u gradu koji će pripremati mlade za radna mesta u BPO sektoru!

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije