Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Razvoj veština

Mlade žene i muškarci koriste stečene veštine i povećavaju svoju zapošljivost putem tržišno orijentisanog sistema obuke.
U okviru ove intervencije projekat se bavi problemom neusaglašenosti veština na tržištu rada. Uprkos stalnom snabdevanju obrazovane radne snage, poslodavci se žale da ne mogu pronaći ljude sa pravim veštinama. Kako bi se olakšao prelazak sa obrazovanja na zapošljavanje, EYE projekat radi sa neformalnim pružaocima obuke i formalnim obrazovnim institucijama kako bi ponudili veštine usmerene ka potražnji.

EYE rešava problem sa tri izlaza.

EYE se bavi ovim problemom kroz ova tri rezultata/ishoda:

Javno-privatni dijalog za poboljšane veštine se unapređuje između pružalaca formalnog obrazovanja / obuke i privatnog sektora

Više pružalaca neformalne obuke nudi programe usmerene na potražnji i socijalno inkluzivne programe obuke za mlade

Privatni sektor se bavi pružanjem (dualnih) modela obuke mladima.

Oblasti rada

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije