Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Radni pristup

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu. Mi smatramo da je sistem tržišta rada kao životinja koja treba da raste i da se razvija – brzo i produktivno - da bi preživela u globalizovanoj ekonomiji, te pronalazimo načine da pomognemo sistemu da stvori što više relevantniju, produktivniju i obećavajuću radnu snagu.

Takođe balansiramo strategiju sa oportunizmom. Težimo ka dugoročnom cilju dinamičnog sistema tržišta rada, dok kontinuirano identifikujemo nove obećavajuće ideje i mogućnosti  i mobilišemo naše resurse i partnerstva kako bi se takve promene desile.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije