Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Globalna nedelja preduzetništva na Kosovu

Globalna Nedelja Preduzetništva (GNP) stiže po prvi put na Kosovu.  Domaćin je Kosovski Inovacioni Centar (ICK) a inaće je najveći je globalni događaj koji okuplja inovatore i stvaraoce poslovnih mesta  koji podstiču poslovne ideje, start-up, i ukupnog ekonomskog rasta.

Različiti događaji će se održati tokom 18-24 novembra 2013, kao deo GNP, uključujući i Priština Start-up vikend i Start – Up Open. Projekat „EYE“  podržava ovaj događaj, zajedno sa mnogim drugim partnerima, kao što su Ministarstvo trgovine i industrije (MTI), i Kosovsko udruženje za informacione i komunikacione tehnologije (STIKK).GNP se organizuje širom sveta u 135 različitih zemalja u ukupnom iznosu od 20.000 aktivnosti.

Za više posetite sajt www.ickosovo.com

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije