Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Prvi sertifikovani inženjeri solarne energije na Kosovu!

Pretnja klimatskim promenama i zagađenje vazduha u svetu nikada nije bila ozbiljnije. Prelazak na čistu, obnovljivu energiju jedna je od najznačajnijih akcija koju možemo preduzeti kako bismo smanjili uticaj ugljenika na životnu sredinu. Sunce emituje dovoljno energije na zemlji da zadovolji celokupnu našu energiju. A s obzirom da su postrojenja za snabdevanje solarnom energijom iz godine u godinu sve jeftinija i jeftinija, mnogi kažu da je budućnost energije solarna.

Na Kosovu je 250 od 365 dana sunčano, što znači da su uslovi idealni za uspostavljanje nadolazeće infrastrukture za solarnu energiju. Ali nedostatak obuke i sertifikata u oblasti solarnog inženjeringa značio je da je veoma mali broj kompanija sa sedištem u Kosovu opremljen veštinama za ulazak na tržište solarne energije.

Zbog toga je EYE podržao obuku i sertifikaciju prve grupe sertifikovanih inženjera na Kosovu za dizajn i ugradnju solarne foto-naponske folije, tehnologije koja pretvara sunčevu svetlost u direktnu električnu energiju.

Jedno od glavnih lokalnih privatnih kompanija koje imaju koristi od ove inicijative je Elen Solar Power. Pet njihovih inženjera - od ukupno 18 - obučeno je i sertifikovano od strane međunarodnih eksperata za dizajn i ugradnju solarnih panela.

Sa međunarodnim sertifikatom za svojim pojasom, kompanija je sada opremljena potrebnom ekspertizom koja ih pozicionira da rade i na lokalnim i na međunarodnim projektima. Elen pomaže više biznisa i privatnim domaćinstvima da pređu na zelenije izvore energije i smanje svoj ugljen trag. Prema njihovim rečima, tržište solarne energije na Kosovu neprestano raste, a zelenija budućnost je odmah iza ugla!

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije