Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Studijska poseta o putu „dualnog obrazovanja“ u regionu

EYE je organizovao studijsku posetu Sofiji, glavnom gradu Bugarske od 27. do 31. marta za grupu od 10 učesnika. U studijskoj poseti učestvovali su predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Kosovske komore za IKT (STIKK), Udruženja prerade drveta, i drugih privatnih kompanija.

Učesnici su upoznati sa okvirom i strukturom stručnog obrazovanja u Bugarskoj, kao i različitim pilot projekatima sa fokusom na implementaciju dualnog obrazovanja kao što je projekat DOMINO finansirano od strane švajcarsko-bugarske saradnje. Na prezentaciji je takođe razmatran nedavni razvoj, dobre prakse i novi trendovi u dualnom obrazovanju za odrasle u Evropi.

Iskustvo stečeno tokom posete će služiti da se kosovske institucije sa kompanijama iz privatnog sektora zajednički pokrenu na putu uvođenja dualnog obrazovanja na Kosovu.

 

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije