Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Donatori

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) je centar nadležnosti švajcarske vlade za međunarodnu saradnju. SDC je odgovorna za razvojnu saradnju sa jugom i istokom, multilateralnom saradnjom, kao i za humanitarnu pomoć́ Švajcarske.

Počev od humanitarne pomoći 1998. godine, saradnja Švajcarske sa Kosovom sve više je usmerena na podršku tranzicionim procesima. Opšti cilj švajcarskog programa je da doprinese napretku Kosova na putu ka regionalnim i evropskim integracijama, mirnom i kohezivnom društvu, obezbeđujući inkluzivan pristup najbitnijim uslugama, vladavini prava i socijalnoj tržišnoj ekonomiji.

Ambasada Švajcarske na Kosovu

Implementaciji

Helvetas je posvećen pravednom svetu u kojem svi muškarci i žene određuju tok života u dostojanstvu i sigurnosti, koristeći resurse životne sredine na održiv način. Nezavisna organizacija za razvoj sa sedi[tem je u Švajcarskoj i podržava siromašne i ugrožene pojedince i zajednice u oko trideset zemalja u Africi, Aziji, Latinskoj Americi i Istočnoj Evropi. Helvetas je aktivan u oblastima vode i infrastrukture, razvoju veština i obrazovanju, održivim i inkluzivnim ekonomijama, upravljanju i miru, kao i životnoj sredini i klimatskim promenama. Organizacija se takođe angažuje na hitnim pomoćima, rekonstrukciji i rehabilitaciji i promoviše savete i dijaloge o politici.

www.helvetas.com

Managing Development Associates (MDA) je konsultantska kompanija sa preko 14 godina iskustva, poznati kao lideri u industriji konsultacija i izgradnji kapaciteta na Kosovu.
Sa 35 saradnika sa punim radnim vremenom i više od 30 eksternih stručnjaka, MDA je upravljala sa više od 200 projekata na Kosovu.

www.mda.al

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije