Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Tri nove škole će osnovati školski model karijernog centra

U cilju poboljšanja vještina i kompetencija učenika VET škola za bolju orijentaciju u karijeri, danas je potpisan Memorandum o razumijevanju (MoU) između EYE projekta, Agencija  za stručno obrazovanje I osposobljavanje i obrazovanje odraslih koji je osnovano je od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju (MONT) čiji je mandat da podrži institucije za stručno obrazovanje na Kosovu za jaku edukaciju u pravcu rasta veština i kompetencija. Prisutni su bili direktori tri partnerske škole: Centar kompetencija "Kujtim Krasniki" u Mališevu, škola "11 Marsi" u Prizrenu i škola "Shtjefen Gjekovi" u Prištini.

Svrha ovog Memoranduma je osnivanje centara za karijeru u školama u tri partnerske škole. Oko 3500 studenata će imati koristi od usluga koje će ponuditi tri centra za karijeru.

EYE će podržati osnivanje ovih centara, uključujući obnovu objekata sa školskim naseljima, opremu sa neophodnim alatima, obuku osoblja centra za karijeru i pružanje tehničke pomoći u implementaciji godišnjeg plana i monitoringa projekta. Škole su se obavezale da će izdvojiti potrebne ljudske resurse za upravljanje centrima.

Direktor srednje stručne škole "Štjefan Djekovi" u Prištini, direktor srednje stručne škole 11.  Mart 'u Prizrenu, Centar za Kompetencije 'Kujtim Krasnići ' u Mališevu, predstavnici EYE i AVETAE.
 

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije