Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Upoznajte naš tim

Tim Sparkman

Direktor programa

Tim je razvojni ekonomista, preduzetnik i ekspert za organizaciju sistema. Kroz sektore, njegova  odgovornost se proteže od perspektive sistema i razumevanje problema sve do adaptivnog pristupa i menadžmenta, radeći sa timovima zaduženih za rešavanje problema koji odrađuju svoj posao uz minimalni nadzor.

On je autor čiji su radovi objavljeni u sferi sistema razvoja tržišta i kombinuje svoj entuzijazam za istraživanje sa iskustvom u menadžmentu. Posebno je zainteresovan za samoorganizaciju društveno-ekonomskih sistema, mrežnih struktura i protoka informacija. Ima master diplomu sa Columbia Univerziteta, smer razvoj ekonomije i međunarodni odnosi, kao i diplomu sa St. John Koledža, gde je studirao klasičnu literaturu. 

Albina Berisha

Menadžer Projekta 

Aljbina je menadžer/ka projekta EYE. Pre nego je promovisana na ovu poziciju bila je na čelu komponente za razvoj privatnog sektora. Ona je sa EYE projektom od samog početka, kada se pridružila kao menadžer Fonda za prilike/šanse. Pre toga, radila je kao službenica za mikro preduzeća (MSP) u Fondu za razvoj zajednice, na komponenti za upravljanje malih i srednjih preduzeća na projektu Svetske Banke, koji je imao za cilj smanjenje siromaštva kroz razvoj malih i srednjih preduzeća. Ona je takođe radila četiri godine kao menadžer za razvoj biznisa u privatnoj konsultanskoj firmi „Management and Development Associates (MDA)”. 

Aljbina ima master diplomu (MBA) Monterej Instituta za međunarodne studije u Kaliforniji, stečenu preko Kosovsko-Američkog Fonda za Obrazovanje (KAEF) i fakultetsku diplomu javnih politika i menadžmenta sa Američkog Univerziteta na Kosovu. Ona je osnivač i saradnik KAEF Alumni Udruženja.

Valbona Rraci

Viši menadžer za intervencije

Valbona ima dugogodišnje iskustvo u privatnom sektoru, projektima razvoja, tržištu rada i izgradnji kapaciteta institucija. Njeni prethodni poslovi uključuju rad na projektima finansiranih od strane USAID-a i GIZ-a, pridružila se EYE projektu 2013 godine. Ima master diplomu Fakulteta inžinjerstva, Univerziteta u Prištini. 

Tokom svih ovih godina njenog iskustva uspela je razviti sposobnosti upravljanja projektima, ekspertizu u razvoju biznisa, sa energičnim  pristupom isporuka projekata.

Ona je tip koji je intuitivan , samo-pokretač, udoban u atmosferi stalnih izazova, sa sposobnostima prepoznavanja problema, isticanja verovatnoće, trenutnih rešenja i brzu isporuku uspešnih rezultata.

Valbona je takođe posvećena volonterka organizacije koja podržava decu obolelu od kancera „Pomoć deci oboleloj od kancera”.

Muamer Niksic

MRM menadžer i regionalni savetnik

Muamer je odgovoran za monitoring i merenje rezultata a pridružio se projektu EYE 2014 godine. Pre ovog projekta radio je u Fondaciji za Otvoreno Društvo Kosova kao menadžer na 2 projekta radeći na poboljšanju života marginalizovanih grupa u oblasti obrazovanja, zdravlja, medija i kulture.

Timski je igrač i uvek je spreman priskočiti u pomoć svojim kolegama u definisanju strategija intervencije i identifikacije mogućih nedostataka.

Muamer ima fakultetsku diplomu menadžmenta sa Američkog Univerziteta na Kosovu.

U svoje slobodno vreme, Muamer je strastveni fotograf i zainteresovan da proširi svoje znanje u oblasti digitalnog marketinga i web razvoja.  

Majlinda Rizvanolli

Viši menadžer za intervencije

Majlinda je završila osnovne i master studije inžinjerstva arhitekture na Univerzitetu u Prištini. Karijeru je započela u izgradnji i rekonstrukciji školskih zgrada neposredno posle rata. Svo zadovoljstvo i strast koje je doživela zbog doprinosa obrazovanju odredilo je njen put i karijeru a to je stalan doprinos sektoru obrazovanja. Od 2001 godine, neprestano doprinosi u reformama javnog  stručnog obrazovanja i sistema obuke na Kosovu, počevši od nivoa stručnih škola sve do najviših nivoa obrazovanja. Zbog zabrinutosti ishoda mladih nakon završetka obrazovanja, 2012. godine je došla u susret i povezala se sa EYE projektom gde su glavne intervencije bile u usmeravanju obrazovanja potrebama tržišta rada. Rad i pomoć mladima u ranoj fazi njihovog obrazovanja i ličnog razvoja je njena strast.

Dren Selimi

Viši menadžer za intervencije

Dren je AUK Alumni sa bachelor diplomom iz biznis menadžmenta i preduzetništva, pridružio se EYE timu 2013. godine. Njegovo radno iskustvo obuhvata rad sa lokalnim „think-tank“ organizacijama, diplomatskim misijama i rad u porodičnom biznisu gde su njegove odgovornosti u polju istraživanja, odnosa sa javnošču, komunikacije i javnog zastupanja. U stalnom je traganju za novim idejama kao i za najnovijim informacijama sa tržišta. Poznat je po sposobnostima komunikacije i umrežavanja sa impresivnim napredkom stalnog razvoja različitih odgovornosti otkad se pridružio EYE timu.

Njegov paralelan život obuhvata veliku ljubav prema Marvelovim i DC superjunacima, koji su prisutni u njegovom životu najčešće u formi Lego igračaka ili filmova.  

Od 2017. godine on upravlja sektorom razvoja medija i novoosnovanim društvenim dijalogom Kosova kao viši službenik projekta.

Lea Shllaku

Viši menadžer za intervencije

Lea radi na komponenti sposobnosti i veština u EYE.  Pre nego što se pridružila timu 2015. godine, njeno radno iskustvo obuhvata rad promocije Stranih Direktnih Investicija (SDI) za „Agenciju za Podršku Preduzeća i Investicija na Kosovu“, agencija vlade koja radi pod okriljem Ministarstva Trgovine. Lea ima i prethodno iskustvo u privatnom sektoru, radila je za marketinšku agenciju „New Moment New Ideas”.Lea ima master diplomu institucija, razvoja i globalizacije, College Univerziteta u Londonu.

Visar Rexha

Menadžer za intervencije

Visar je diplomirao menadžment ljudskih resursa (HR) i trenutno pohađa master iz menadžmenta. Poseduje veliko iskustvo u sferi tržišta rada na Kosovu, a pre nego što se pridružio EYE timu radio je na projektu „Međunarodne organizacije rada (MOR)“ na Kosovu kao i na „Lux-Development“ projektu o stručnom obrazovanju. Njegov rad u EYE je usmeren ka javnim službama za zapošljavanje i privatnih službi za spajanje nezaposlenih i kompanija. Efikasan je fasilitator i posrednik, gde je visoko rangiran zbog svog lobiranja i zalaganja u sferi javnih institucija.

U svoje slobodno vreme Visar uživa da svira bubnjeve i svira u poznatom lokalnom rok bendu.

Drenusha Miftari

Menadžer za intervencije

Drenusha se pridružila EYE timu 2016. godine kao službenica za socijalna udruženja. Pre nego što se pridružila timu, njeno radno iskustvo obuhvata rad sa marginalizovanim grupama na Kosovu, kao i podršku socijalnih udruženja i promociju ljudskih prava.

Neki od njenih interesa su ekonomski razvoj i promena kroz društvene reforme. Ona je diplomirala sa Rochester Instituta Tehnologije (RIT), smer ekonomije. U svoje slobodno vreme Drenuša obožava trčanje, čitanje i planinarenje.

Niklaus Waldvogel

Menadžer za intervencije

Niklaus je nosilac zvanja Magistra naprednih studija MNS na razvoju i saradnji sa ETH u Cirihu i specijalizovan je za pristup sistemima, tržište rada i razvoj veština. Pridružio se Helvetas-u Kosovo u maju 2018 godine, gde radi u okviru komponente razvoja privatnog sektora u okviru EYE projekta. Niklausovo prethodno obrazovanje u prirodnim naukama - sa magistraturom u fizici – ga je opremilo veštinama detaljnih analiza i rešavanja problema. Njegovi profesionalni interesi obuhvataju složenu interakciju aktera u socio-ekonomskim sistemima i ulozi razvojnih organizacija kao fasilitatora uz jaku posvećenost konceptu održivosti.

On se pridružio EYE projektu u januaru 2017 godine, u svojstvu menadžera projekta na temama ekonomije, zapošljavanja i razvoja privatnog sektora.

Fatlinda Mujko

Menadžer fonda za prilike/šanse

Fatlinda je diplomirala na Univerzitetu u Prištini, bachelor diploma iz ekonomije i trenutno pohađa stručne kurseve za računovođu u Društvu Certifikovanih Računovođa i Revizora na Kosovu (SCAAK). Ima sedam godina radnog iskustva u implementaciji projekata, od kojih su pet sa „Helvetas Swiss Intercooperation“ organizacijom – projekat „Unapređenje Zapošljavanja Mladih“. Odgovorna je za upravljanje fonda za prilike/šanse, koji je finansijski instrument za podršku privatnog i javnog sektora radi povećanja novih radnih mesta. Veoma je motivisana i posvećen je član EYE tima.

Vladimir Živković

Savetnik za inkluzivni razvoj

Vladimir je diplomirao na Fakultetu elektronike i inžinjerstva, Univerziteta u Nišu, kao i na certifikovanom programu za biznis i informatiku na Institutu Tehnologije u Illinoisu, Čikago, Illinois, SAD.

Ima iskustvo u privatnom sektoru kao inžinjer razvoja napredne tehnologije, kao i iskustvo u civilnom sektoru, uglavnom u radu sa mladima, na temama koje uključuju aktivizam, ljudske resurse, socijalnu inkluziju, odnose sa javnošću, prikupljanje sredstava (fundraising), pisanje projekata i menadžment. Njegova profesionalnost obuhvata razvijene sposobnosti rada sa ljudima, motivaciju i entuzijazam, odlične sposobnosti pisanja, samoorganizovanost i inovativnost.

Kao član nove faze EYE projekta, odgovoran za socijalnu inkluziju.

Vlora Kastrati

Službenica za MMR & komunikacije

Vlora je trenutno na poziciji Službenice za MMR & komunikacije. Re nego što se pridružila EYE projektu, Vlora je radila u drugim Helvetas projektima, Veštine za ruralno zapošljavanje S4RE kao Sluzbenica za razvoj biznisa i  GSE. Završila je studije ekonomije na Gea koledžu za preduzetništvo u Sloveniji. Odmah po završetku studija pridružila se međunarodno priznatim kompanijama u oblasti elektronskog plaćanja Halcom d.d. kao menadžer računa pokrivajući tržište Albanije i Kosova. Nakon njenog povratka na Kosovo, Vlora je nastavila svoju karijeru u projektu Deloitte „Likvidacija društvenih preduzeća“ gde je bila na poziciji poslovnog analitičara.

Monika Uka

Asistentica na projektu

Monika je diplomirala društvene nauke na AAB Univerzitetu. Pridružila se EYE timu kao asistentica na projektu u aprilu 2017. godine. U međuvremenu, nastavila je master studije Riinivest Koleđzu za Ekonomiju. Njen prethodni posao je bio pozicija finansijske asistentice i administratora u švajcarskoj farmaceutskoj kompaniji „Hoffmann-La Roche“, a pre toga je radila za NVO „Institut za Ravoj i Menadžment“ kao asistentica na projektu. Voli izazove i sebe izaziva učenjem i različitim zadacima koje nikada ranije nije radila. Takođe, nastoji da proputuje što je više moguće.

Gëzim Babalija

Službenik za logistiku

Gëzim je službenik sa najvećim stažem u EYE timu i organizaciji „Helvetas Swiss Intercooperation“, kao glavni partner za implementaciju projekta. Njegove 16 godine posvećenosti i profesionalizmu u pružanju kvalitetnih usluga logistike i administrativnih rešenja omogućile su timu da savršeno funkcioniše tokom ovih godina rada.

Njegov omiljen hobi je pecanje, sa ogromnim iskustvom pecanja u slanim i slatkim vodama.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije