Lajme dhe Ngjarje
Projekti APR në bashkëpunim me partnerin strategjik Këshillin Qëndror të Veprimit Rinor do të ofrojnë mbështetje teknike për Këshillat e Veprimit Rinor Lokal në pesë komuna ku projekti vepron me qëllim ngritjen e kapaciteteve të tyre për të avokuar për rininë.  
Projekti APR dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) ka organizuar punëtorinë dy-ditore, 14-15 Shkurt, me qëllim zhvillimin e një plani të përbashkët veprimi për të përmirësuar qasjen e të rinjve në informacion për aftësim dhe punësim. Pjesëmarrës në këtë punëtori kanë qenë zyrtar nga MPMS, udhëheqësit e zyrave të punësimit, përfaqësues nga qendrat […]
Ftesë për Tender Projekti Aftësitë për Punësim Rural (APR) në bashkëpunim me Këshillin Qëndror të Veprimit Rinor (KQVR) i ftojnë të gjitha kompanitë e interesuara që të dorëzojnë ofertat për furnizim me material trajnimi – sistem të ujitjes për mjedër. Titulli: Furnizim me material për trajnim – sistem të ujitjes për mjedër I. Autoriteti kontraktues: […]
Ftesë për Tender Projekti Aftësitë për Punësim Rural (APR) në bashkëpunim me Këshillin Qëndror të Veprimit Rinor (KQVR) i ftojnë të gjitha kompanitë e interesuara që të dorëzojnë ofertat për furnizim me material trajnimi – familje bletësh për pranverë 2017. Titulli: Furnizim me material për trajnim – familje bletësh për pranverë 2017 I. Autoriteti kontraktues: […]
Ftesë për Tender   Projekti Aftësitë për Punësim Rural (APR) në bashkëpunim me Këshillin Qëndror të Veprimit Rinor (KQVR) i fton të gjitha kompanitë e interesuara profesionale që të dorëzojnë ofertat për furnizim me material trajnimi – fidane të mjedrës.   Titulli: Furnizim me material trajnimi për fidane të mjedrës I. Autoriteti kontraktues: Helvetas Swiss […]