Rreth Nesh

APR do të vazhdoj të punoj me katër komunat e fazës së I-rë siç janë: Dragashi, Shtërpce, Novo Bërdë dhe Kamenicë. Megjithatë gjatë fazës II të projektit, projekti kërkon qe të zgjerohet edhe në tetë komuna shtesë në Bjeshkët e Sharrit dhe Kosovën juglindore.

Numri i përgjithshëm i përfituesve të projektit është 6,000 persona: të rinj të papunë, gra dhe minoritete, familje rurale si prodhues të zinxhirit furnizues apo punëtorë të bizneseve lokale, dhe ofrues të trajnimit.

S4RE - Harta bp