O nama

VRZ će nastaviti raditi sa četiri opštine iz prve faze: Dragaš, Štrpce, Novo Brdo i Kamenica. Tokom druge faze, projekat će takođe nastojiti proširenje svog dosega na još osam novih opština u Šarplaninskom i jugoistočnom regionu Kosova.

Ukupan broj korisnika projekta iznosi 6.000 osoba: nezaposlena omladina, žene i pripadnici manjina, seoska domaćinstva-proizvođači u snabdevačkom lancu ili zaposlenici u lakoalnim preduzećima i pružioci obuka.

S4RE - Harta bp