Lajme dhe Ngjarje
Projti APR ka identifikuar nga një ofrues të shërbimeve  në katër komunat  e përzgjedhura Kamenicë,  Novobërdë, Shtërpcë dhe Dragash, të cilët do t’iu mundësojnë fermerëve për të  marrë këshilla në nivel lokal, se si të përgatitet dhe dorëzohet një propozim  projekti i mundshëm për financim tek institucionet përkatëse dhe agjencitë  donatore. Ofruesit e shërbimeve janë […]
Projekti  APR në Kosovë ka filluar zbatimin e Metodologjisë së re për përftimin e  aftësive përmes mësimit grupor, duke synuar të rinjtë e papunë me interesa të  përbashkët. Konsulenti ndërkombëtar Z. Ralph Rothe ka ndarë ekspertizën e tij  me Facilitatorët (Ndihmësit e Terenit) gjatë trajnimit katër ditor, mbajtur në  Prishtinë dhe Kamenicë. Facilitatorët do të […]