Vesti i Dogadjaji
Danas je održan jedan uvodni sastanak sa gospodinom Kapllan Halimi, stalni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja kako bi se razgovaralo o mogućnostima buduće saradnje sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja (MPŠRR) i projektom S4RE u toku Faze II projekta.   Halimi je bio veoma pozitivan u vezi saradnje i izrazio je njegovu […]
Projekat „Veštine za ruralno zaposlenje“ (VRZ) ​​organizovao je događaj za umrežavanje, 11. decembra 2015. godine. Događaj je okupio predstavnike opština, korisnike, privatni sektor, aktivne lokalne i međunarodne organizacije i one koje doprinose razvoju veština nezaposlenih ruralnih zajednica. Cilj je bio da se razmene mišljenja i iskustava, rezultati i naučene lekcije iz sprovođenja projekta u opštinama […]
Projekat Veštine za Ruralnog Zapošljavanja (S4RE) organizovao je obuku OT za potencijalne pružaoce obuke u oblasti proizvodnje maline. 20 lokalnih pružaoca obuke iz četiri opštine (Kamenica, Dragaš, Štrpce i Novo Brdo) stekli su tehničke veštine tokom tri (3) dana obuke, koju je sproveo gospodin Aleksandar Leposavić. Kombinacija teorije i prakse tokom obuke ima za cilj […]
Grupa žena koja je deo Društvenog preduzeća „Gratë e Dragashit në Biznes“, podržanog od strane Helvetas Swiss InterCooperation – Projekat „Veštine za ruralno zaposlenje“, i NVO Natyra učestvovali su na sajmu „Blej Shqip“ organizovanom u centru Prištine. Razni proizvodi koji su proizvedeni tokom obuke predstavljeni su i prodati na ovom događaju. Preko 40 potrošača je […]