Vesti i Dogadjaji
   Mogućnosti zapošljavanja_-_Službenik projekta  
Projekat Veštine za ruralno zaposlenje (VRZ) u saradnji sa Socijalnim Preduzećem “Gratë e Dragashit në Biznes” i NVO Natyra Knitting počele su sa 30- dnevnom obukom krojenja i pletenja. Deset žena iz različitih sela opštine Dragaš pridružile su se grupi pripravnica kao pripadnice Socjalnog Preduzeća, čiji je cilj stvaranje veština krojenja i pletenja. Prema sporazumu […]
Projekat Veštine za ruralno zaposlenje (VRS) u saradnji sa Centrom za podržavanje poslovanja (CPP) iz Štrpca, je 17. septembra 2015. godine organizovao 5. Regionalni sajam preduzetništva. 60 poslovanja iz Štrpca i druge opštine, imale su priliku da predstavljaju njihove proizvode, da razmene njihova iskustva sa njihovim partnerima i da stvaraju nove kontakte i veze. Ovo […]
Projekat Veštine za Ruralno zapošljavanje (VRZ) u saradnji sa Business Support Center Štrpce (BSC) je organizovao studijsku posetu u oblasti Čačka i Arilja dana 26. i 27. maj 2015. godine. 49 učesnika iz oblasti gajenja maline, jagode, borovnice, predstavnici udruženja, službenici iz opštine Kamenica, Dragaš, Štrpce i Novo Brdo su imali priliku da razmenjuju iskustva sa […]
Projekat Veštine za Ruralnog Zapošljavanja (VRZ), u saradnji sa privatnim poslovanjem PZR Medina, počeli su 30. dnevnu obuku za krojenje. Osam žena iz različitih sela opštine Kamenica su se pridružila ovoj obuci, čiji je cilj sticanje sposobnosti za krojenje. Prema sporazumu zasnovanom na rezultatima, na kraju obuke, sve učesnice će se zaposliti u PZR Medina.