Vesti i Dogadjaji
Projekat „Veštine za ruralno zaposlenje” (VRZ) je posredovao u organizaciji Sajma lokalnih proizvoda u opštini Kamenica. Odeljenje za ekonomski razvoj opštine Kamenica je ove godine preuzelo vodeću ulogu u organizaciji događaja gde lokalni proizvođači, posebno mala i srednja preduzeća, mogu da prikažu svoje proizvode, razmene iskustava sa drugim proizvođačima i nauče dobre prakse, komuniciraju sa […]
Advertisement – S4RE -Project Officer
Annual Brief 2015
Od 20. do 22. aprila 2016, menađžment Helvetas Swiss Intercooperation (HSI) je posetio projekte koje je Kancelarija Helvetas Swiss Intercooperation sprovodi na Kosovu. Delegacija koju predvodi izvršni direktor Helvetasa, gdin Melchior Lengsfeld, je posetila gradove Prištinu, Đakovicu, Kamenicu, Novo Brdo i Gračanicu. Delegacija HSI Švajcarska se sastala sa najvažnijim partnerima u vezi 3 projekta koje […]
U okviru projekta „Veštine za ruralno zaposlenje (VRZ)“ je 16. marta organizovan događaj za pokretanje projekta uz prisustvo glavnih aktera koji zastupaju javne institucije i privatan sektor u opštini Vitina. Ovaj događaj je bio izvanredna prilika da se izgradi razumevanje između partnera u vezi projekta, da se oni ohrabre da učestvuju na projektu, da se […]